CQI ปี 61

CQI-61-01-การพัฒนาระบบติดตามเยี่ยมและการตอบกลับทันเวลาผ่านโปรแกรมเยี่ยมบ้าน
CQI-61-02-การพัฒนาระบบบริการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคปวดหลัง
CQI-61-03-การพัฒนารูปแบบการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
CQI-61-04-กระบวนการตรวจสอบการสั่ง LAB ล่วงหน้าเข้าระบบ LIS ให้ครบถ้วน
CQI-61-05-ควบคุมระดับน้ำตาล
CQI-61-06-การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดยาเสพติด
CQI-61-07-การพัฒนาระบบการส่งต่อภาพรังสีผู้ป่วย
CQI-61-08-การพัฒนาวิธีการป้องกันการถ่ายทอด
CQI-61-09-การลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจแลบ
CQI-61-10-การพัฒนาระบบ Trauma Registry Fast Track
CQI-61-11-พัฒนาระบบการนัดหมาย ผู้ป่วยห้องคลอด
CQI-61-12-การพัฒนาระบบการรับหนังสือราชการ
CQI-61-13-ปรับโฉม บริการงานผู้ป่วยนอก
CQI-61-14-ลดความเจ็บปวดในมารดาเจ็บครรภ์คลอดโดยไม่ใช้ยา

ดาวโหลด คลิกที่นี่


เขียนเมื่อ 2018-08-28 โดย เว็บมาสเตอร์ ผู้เข้าชม 1500 ครั้ง