โรงพยาบาลมะขาม มีบริการส่งยาถึงบ้าน ตรวจเสร็จไม่ต้องรอรับยาเอง เรายินดีส่ง [เว็บมาสเตอร์][2024-07-04]

โรงพยาบาลมะขาม ขอความร่วมมือผู้รับบริการ [เว็บมาสเตอร์][2024-07-02]

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-07-01]

โรงพยาบาลมะขาม ขอขอบคุณ " ท่านนายอำเภอ มงคล เลิศพรทิพย์​ ได้มอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 100,000 บาท " [เว็บมาสเตอร์][2024-06-24]

โรงพยาบาลมะขามขอขอบคุณ "คุณชลธี คุณสุมนา ภิบาลชนม์ มอบเงินเพื่อร่วมปรับปรุงตึก IMC และPalliative จำนวน 150,000 บาท" [เว็บมาสเตอร์][2024-06-20]

โรงพยาบาลมะขาม ขอขอบคุณ "คุณณิชา ศรีนคารินทร์ และครอบครัว มอบเงินเพื่อร่วมปรับปรุงตึก IMC และPalliative จำนวน 250,000 บาท" [เว็บมาสเตอร์][2024-06-17]

ประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-05-28]

ประชาสัมพันธ์บัตรประชาชนใบเดียวจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-04-23]

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-12-18]

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-12-12]

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-11-24]

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-11-01]

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-26]

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-08-03]

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-07-06]

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-06-02]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-02-14]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-02-06]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-12-29]

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-12-09]

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [เว็บมาสเตอร์][2022-11-25]

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-08-01]

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-07-05]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-04-01]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-03-18]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-03-07]

แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม [เว็บมาสเตอร์][2021-10-31]

อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมะขาม ปีงบ 2565 ใช้อัตราเดียวกับคู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 [เว็บมาสเตอร์][2021-10-15]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-08-21]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-08-18]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-07-29]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ [ห้องยา][2021-07-16]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ [ห้องยา][2021-07-09]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-07-05]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ [ห้องยา][2021-06-15]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-06-10]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว [งานธุรการ][2021-05-31]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-04-26]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 2อัตรา 2ตำแหน่ง [งานธุรการ][2021-04-01]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-02-01]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-01-25]

ประกาศจากโรงพยาบาลมะขาม ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 [เว็บมาสเตอร์][2020-12-29]

อัตราค่าบริการ ปีงบ 2563 [เว็บมาสเตอร์][2020-12-15]

ประชาสัมพันธ์จากคลินิคโรคเรื้อรัง [เว็บมาสเตอร์][2020-06-05]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว [งานธุรการ][2020-05-29]

แนวทางบฏิบัติทางทันตกรรมจันทบุรี [เว็บมาสเตอร์][2020-05-18]

ประกาศเรื่องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว [เว็บมาสเตอร์][2020-03-23]

มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [เว็บมาสเตอร์][2020-03-23]

ประกาศจากทางโรงพยาบาลมะขาม วันที่ 22 มีนาคม 2563 [เว็บมาสเตอร์][2020-03-22]

อัตราค่าบริการเมื่อมีการปรับเปลี่ยน [เว็บมาสเตอร์][2020-03-03]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน 5 รายการ [ห้องยา][2020-02-17]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางเภสัชกรรม จำนวน 2 รายการ [ห้องยา][2020-02-17]

รายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ [กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม][2019-04-02]

รายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ [กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม][2019-04-02]

คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-04-02]

สรุปข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนปีงบประมาณ 2562(ต.ค.61-มี.ค.62) [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-03-28]

บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการณ์ขออนุญาตและหลักฐานกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-03-26]

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-03-26]

กรอบแนวทางมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลมะขาม [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-03-22]

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจำปี [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-03-22]

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลมะขาม [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-03-15]

การกำหนดมาตรการกลไกการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของจนท.ตามคู่มือ [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-03-15]

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นดีมาก รอบ 1เม.ย.-30ก.ย.61 [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-02-20]

เรื่องความพร้อมรับผิดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-02-01]

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการกลไกฯ [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-02-01]

ประกาศเจตจำนงสุจริต [งานพัสดุ][2019-01-4]

รายงานสรุปการประกาศเจตจำนงสุจริต และร่วมลงนามโรงพยาบาลมะขาม [กลุ่มบริหารงานทั่วไป][2019-01-14]

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตโรงพยาบาลมะขาม ประจำปี2562 [เว็บมาสเตอร์][2019-01-04]

ประกาศสวัสดิการโรงพยาบาลมะขาม เรื่องให้เช่าพื้นที่ [งานพัสดุ][2018-11-19]

แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม [เว็บมาสเตอร์][2018-11-14]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ [ห้องยา][2018-08-15]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ [ห้องยา][2018-08-15]

สารไดออกซินและฟิวแรน [เว็บมาสเตอร์][2018-07-12]

ภารกิจของโรงพยาบาลมะขาม [ธุรการ][2018-03-29]

คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและคู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ จากกระทรวงสาธารณสุข [งานธุรการ][2018-03-14]

สรุปข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่ผ่านตู้รับความคิดเห็น [งานธุรการ][2018-03-07]

ข้อร้องเรียนผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง [เว็บมาสเตอร์][2018-03-07]

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและคู่มือคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ [เว็บมาสเตอร์][2018-03-01]

ประกาศจังหวัดจันทบุรีเรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2558 [งานพัสดุ][2017-08-16]

แผนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลมะขาม [งานธุรการ][2017-02-16]

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย [เว็บมาสเตอร์][2016-08-31]

สังเกตอาการ เสี่ยง “โรคซึมเศร้า” [เว็บมาสเตอร์][2016-08-29]

12 วิธีป้องกันยุงกัด [เว็บมาสเตอร์][2016-07-02]

โรคติดต่อหน้าฝน รู้ไว้ ให้ระวัง [เว็บมาสเตอร์][2016-05-23]

4 วิธี ออกกำลังกายง่ายๆ ของผู้ป่วยเบาหวาน [เว็บมาสเตอร์][2016-05-02]

7 อาหารแสลงหน้าร้อน กินแล้วยิ่งร้อนกาย อันตรายต่อสุขภาพ [เว็บมาสเตอร์][2016-04-26]

โรคลมแดด Heat Stroke [เว็บมาสเตอร์][2016-04-12]

ล้างมือรักษาชีวิต [เว็บมาสเตอร์][2016-03-23]

5 กิจกรรมทางกาย เพื่อสูงวัยแข็งแรง [เว็บมาสเตอร์][2016-02-19]

3 วิธี ลดหวาน ห่างไกลโรค [เว็บมาสเตอร์][2016-01-09]

10 วิธีเพื่อการเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง [เว็บมาสเตอร์][2015-12-13]

รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัยกับโรคความดันและเบาหวาน [เว็บมาสเตอร์][2015-11-05]

ตวามดันโลหิตสูง [เว็บมาสเตอร์][2015-10-02]

6 อาการลางบอกเหตุ "น้ำตาลในเลือดสูง" [เว็บมาสเตอร์][2015-10-01]

รู้ทันก่อนก็รอด ปลอดจากอัมพาต [เว็บมาสเตอร์][2015-08-09]