อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมะขาม ปีงบ 2565 ใช้อัตราเดียวกับคู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

อัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมะขาม ปีงบ 2565 ใช้อัตราเดียวกับคู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
Download


เขียนเมื่อ 2021-10-15 โดย เว็บมาสเตอร์ เข้าชม 1009 ครั้ง