ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลมะขาม

1.ตำแหน่งเวรเปล จำนวน1อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน2อัตรา
3.ตำแหน่งคนสวน จำนวน1อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน1อัตรา
5.ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน1อัตรา
6.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน1อัตรา
-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-23มิ.ย.65
-กำหนดสอบสัมภาษ์ณ์ วันที่24มิ.ย.65 เวลา 13.30น.
-ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่30มิ.ย.65 -รายงานตัว 1 ก.ค.65

ดาวโหลดเอกสารแนบ
เขียนเมื่อ 2022-06-16 โดย งานธุรการ เข้าชม 40 ครั้ง