ประกาศสวัสดิการโรงพยาบาลมะขาม เรื่องให้เช่าพื้นที่

ประกาศสวัสดิการโรงพยาบาลมะขาม เรื่องให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารโรงพยาบาลมะขามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ(อาหารปลอดภัย)เพื่อจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ดาวโหลดเอกสารแนบ
เขียนเมื่อ 2018-11-19 โดย งานพัสดุ เข้าชม 1018 ครั้ง