ประกาศโรงพยาบาลมะขาม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลมะขาม

ตามที่ โรงพยาบาลมะขาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 3 อัตรา ประเภทเงินบำรุง(รายเดือน) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
4.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-26 มกราคม 2567
สัมภาษณ์ วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมะขาม ชั้น 2
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มกราคม 2567
มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวโหลดเอกสารแนบ
เขียนเมื่อ 2024-01-30 โดย งานธุรการ เข้าชม 83 ครั้ง