หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน,หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน,หลักฐานที่สะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม

ดาวโหลดเอกสารแนบ
เขียนเมื่อ 2019-03-26 โดย กลุ่มบริหารงานทั่วไป เข้าชม 795 ครั้ง